Altibox Speedometer

Viktig! Før du tar denne testen må du slå av andre programmer som bruker internett, f. eks. nettlesere, messenger og annet. Hvis du er koblet via trådløst nett hjemme, kan du forvente en vesentlig lavere hastighet enn hvis du er koblet direkte til hjemmesentralen med kabel. Andre enheter som er tilkoblet nettet vil også påvirke resultatet av testen. Altibox anbefaler å bruke nyeste versjon av nettlesere som Safari, Chrome eller Firefox for måling av internetthastighet.

This text is replaced by the Flash movie.